Celebrating

7

years

of expertise

in software

development

Zespół

Ludzie nie są zasobami

Constantine Golub

Front-end Developer
  photo
opis

Z programowaniem webowym pierwszy raz zaznajomiłem się, kiedy byłem w szkole średniej, a potem, już na studiach, zwykłe zainteresowanie zmieniło się w wielką pasję. Jako starszy już student zacząłem pracować jako freelancer z podstawową wiedzą na temat HTML, CSS oraz pewnymi umiejętnościami projektowymi. W ten sposób poszerzyłem swoją wiedzę i zdobyłem solidne doświadczenie we front-endzie, co dało mi dobry punkt wyjścia do pracy nad różnymi projektami.

Do moich głównych zainteresowań można zaliczyć dziedzinę front-end oraz tworzenie aplikacji webowych z użyciem nowoczesnych frameworków JavaScript oraz Node.js.

umiejętności
MongoDB60%
JavaScript80%
AngularJS80%
SVG90%
jQuery90%
HTML/CSS/LESS90%
Responsive Web Design90%
Node.js60%
English60%
Moje projekty