Celebrating

10

years

of expertise

in software

development

Portfolio

Tak pracujemy

Communication Analyser

Opis

Communication Analizer jest aplikacją służącą do komunikacji z serwerem. Program ten, wykorzystując QCustomPlot, generuje wykresy, pokazujące błędne pakiety, a ponadto pozwala na wysyłanie zarówno pojedynczych komend do serwera jak i całych plików z poleceniami. Aplikacja została przygotowana dla systemu Windows.

Szczegóły
Dostarczony

Styczeń 2014

Kategoria

Qt

Klient

Henry Chandran

Prawo autorskie

Henry Chandran

Udostępnij
Tagi