Celebrating

10

years

of expertise

in software

development

Portfolio

Tak pracujemy

Abacus

Opis

Aplikacja pozwala zarządzać ideami/pomysłami w firmie. Workflow składa się z 10 faz, gdzie użytkownik wprowadza niezbędne dane, opisy, pliki, notatki, dzienniki kontroli. Istnieją trzy fazy do zakończenia których użytkownik musi wysłać prośbę o akceptację do osoby zatwierdzającej. Słowniki używane w procesie tworzenia i edycji idei, są zdefiniowane w specjalnie do tego celu przygotowanym panelu administracyjnym. Dashboard pozwala zrobić przegląd zdefiniowanych idei z poziomu wykresów i tabel. W lewym menu użytkownik może znaleźć narzędzie do grupowania idei po fazach realizacji, kategoriach, statusach. Istnieje również możliwość generowania raportów w formacie pptx, oraz csv.

Szczegóły
Dostarczony

Kategoria

Web

Klient

Tagstone

Prawo autorskie

Tagstone

Udostępnij
Tagi