Celebrating

7

years

of expertise

in software

development

Portfolio

Tak pracujemy

Bluu / Bluu Systems

Opis

Bluu to prototypowa aplikacja stanowiąca kluczowy element innowacyjnej platformy opracowywanej dla firmy Bluu Systems. Platforma ta stanowi rozwinięcie idei inteligentnego domu, w którym technologia nie tylko dba o zapewnienie lokatorom maksymalnej funkcjonalności i komfortu, ale także o bezpieczeństwo starszych mieszkańców. Dzięki systemowi czujników zintegrowanych za pomocą opracowanego przez nas specjalizowanego systemu (wykonanego w technologii Qt) działania takie jak: otwarcie drzwi, okna, lodówki, przemieszczanie się, położenie się do łóżka, a także parametry jak waga, długość snu czy czas trwania w bezruchu są na bieżąco rejestrowane. Zgromadzone dane są przesyłane na centralny serwer, gdzie podlegają dalszej obróbce (z wykorzystaniem języka Python) i są prezentowane (framework Django) na stronie www w formie statystyk, ale i alertów, na przykład informujących o podejrzanie długim przebywaniu mieszkańca w łóżku. Cały system jest w pełni zarządzany z poziomu panelu www i obsługuje dostęp zarówno dla pracowników Bluu, dla przedstawicieli firm instalujących system oraz dla lokatorów i ich rodzin.

Szczegóły
Dostarczony

Sierpień 2014

Kategoria

Web

Klient

T. Gharring, President Bluu Systems

Prawo autorskie

Todd Gharring

Udostępnij
Tagi