Celebrating

10

years

of expertise

in software

development

Portfolio

Tak pracujemy

Kandel Medical

Opis

Aplikacja docelowo ma służyć analizie wpływu różnego typu leczenia na pacjentów z różnymi zaburzeniami. Lekarze logując się do sytemu są w stanie wybrać interesujące ich kwestionariusze, które następnie wysyłają pacjentom do wypełnienia. Docelowo lekarze mają być również w stanie dodawać własne, ale jeszcze nie ma tej funkcjonalności. Pacjenci mogą wypełnić arkusze za pomocą komputera, tabletu, lub komórki. Istnieje możliwość wypełnienia ankiety przez opiekuna chorej osoby. Pacjent wypełniając formularz przez cały okres leczenia uzupełnia bazę danych swego lekarza. Część odpowiedzi jest przeliczana automatycznie, część jednak wymaga analizy osoby wyspecjalizowanej, np: rysunek, lub odpowiedź tekstowa. Wyniki z diagnozą są wysyłane do pacjenta, a lekarz oprócz tego że ma do nich wgląd, może również porównywać je z innymi pacjentami. Dodatkowo dzięki ustawianiu metody leczenia, jest on w stanie sprawdzać i porównywać wpływ różnych leków i terapii. Następną funkcjonalnością jest podgląd mapy wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych leków. Lekarz dostaje również możliwość dzielenia się swoją bazą wyników z innymi lekarzami.

Kandel Medical
Szczegóły
Dostarczony

Kategoria

Web

Klient

Prawo autorskie

Udostępnij
Tagi