Celebrating

10

years

of expertise

in software

development

Portfolio

Tak pracujemy

Ready For Agile

Opis

Narzędzie zapewnia wewnętrzny system szacowania zdolności organizacji na wszystkich szczeblach. Trzon narzędzia bazuje na ankiecie dotyczącej cech organizacyjnych. Na tej podstawie narzędzie identyfikuje zdolności organizacji. Nie potrzebne już są zbędne, wielkie arkusze do przeprowadzania ankiet. Ready For Agile zapewnia duży wgląd w organizacje. Spośród 52 cech można dowolnie sprawdzać te, które najbardziej nas interesują i wiedzieć co jest najlepsze dla firmy w danym momencie.

Szczegóły
Dostarczony

Kategoria

Web

Klient

Salah Elleihti, Ahmed Sidky

Prawo autorskie

Salah Elleihti, Ahmed Sidky

Udostępnij
Tagi