Milo - how work - hero

Jak pracujemy?

Pełen proces tworzenia oprogramowania składa się z wielu elementów. Naszym celem jest kontrolowanie tego procesu, by zostać Twoim partnerem technologicznym. Na każdym kroku staramy się być wyrozumiali, a także szczerzy w komunikacji i tego samego oczekujemy od Ciebie! Bazując na szczerym zaangażowaniu i dialogu tworzymy produkty, które pozwalają osiągać sukcesy oraz optymalizować działania firm.

Milo - how work - number 1

Pierwszy kontakt

Przy pierwszym kontakcie z Milo klient poznaje dedykowanego sprzedawcę, który staje się jego reprezentantem wewnątrz naszych zespołów technicznych. Rozmawiamy o wizji produktu, zakresie prac czy oczekiwaniach klienta w stosunku do naszej firmy.

Milo - how work - number 2

Pytania szczegółowe i przypadki użycia

Aby móc stworzyć wstępny prototyp aplikacji czy produktu, nasz sprzedawca potrzebuje zdefiniować szczegółowe wymagania klienta, które spisuje w kwestionariuszu. Jest to krok, w którym przekładamy wymagania klienta na informacje i dokumenty, które pozwolą stworzyć prototyp i dokonać estymacji czasu i budżetu.

Milo - how work - number 3

Prototyp

Gdy mamy już przygotowane dokumenty opisujące projekt i zakres prac, to wówczas proponujemy wykonanie wizualnego prototypu aplikacji. Pozwala sprawdzić, czy przygotowany system spełnia wymagania klientów.

Przeczytaj więcej na naszym blogu
Milo - how work - number 4

Estymacja i budżet

Posiadając dokumentację projektu oraz wizualny prototyp nasz zespół może dokonać szczegółowej estymacji procesu tworzenia aplikacji oraz przygotować wstępny plan realizacji. Dodatkowo oceniamy ryzyka oraz konsultujemy z klientem niejasne części systemu.

Milo - how work - number 5

Umowa

Po zaakceptowaniu planu realizacji zakresu prac, dostarczeniu usług i warunków finansowych nasz sprzedawca doprowadza do podpisania ostatecznej umowy współpracy między stronami.

Milo - how work - number 6

Komunikacja i raporty

W trakcie realizacji zakresu prac, czy świadczenia usług nasi klienci otrzymują regularne raporty zawierające stan realizowanego planu. Podczas prac klient ma także możliwość spotykania się z dedykowanym opiekunem, by odpowiadać na rodzące się pytania lub rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Pobierz raport

Jak wygląda wycena

Stawka godzinowa

  • Analiza wymagań.
  • Przygotowanie dokumentu, w którym wyszczególnimy zakres prac.
  • Przesłanie podsumowanie godzinowego z podziałem na funkcjonalności.
  • Przesłanie stawek godzinowych.

Określona cena

  • Analiza wymagań.
  • Przygotowanie dokumentu, w którym wyszczególnimy zakres prac.
  • Przesłanie estymacji godzinowej + cena za całość.

Zobacz więcej!

Pobierz dokument z kompleksowym opisem 3 case studies
i dowiedz się, czy nasza praca odpowiada Twoim potrzebom!

Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami swoim mailem!

Wkrótce rozpocznie się pobieranie