O projekcie

Mias to aplikacja zaprojektowana pod system wbudowany SpectraAlyzer firmy Zeutec, napisana w Qt 5 dla Raspberry Pi. SpectraAlyzer to linia spektrometrów używających technologii Near-InfraRed do rutynowej analizy laboratoryjnej. Jednym z nich jest "SpectraAlyzer grain", służący do analizy składu badanej próbki używając charakterystyk absorpcyjnych widma próbki Near-InfraRed, gdzie wszystkie możliwe parametry np. produktów zbożowych tj. zawartość białka, tłuszczu, wilgotność, stopień twardości i absorpcji wody mogą być badane jednocześnie. Naszym zadaniem było stworzenie części backendu aplikacji w Qt 5 oraz interfejsu użytkownika za pomocą bibliotek QML. Zaimplementowaliśmy między innymi bazę danych produktów z możliwością ich dodawania i edycji, a także kalkulację parametrów produktów (część matematyczna została dostarczona przez klienta). Oprogramowanie wspiera urządzenia zewnętrzne podłączane przez port USB. Wprowadzanie danych i operowanie aplikacją odbywa się tylko poprzez ekran dotykowy urządzenia.

zeutec-cereals.jpg combine-zeutec.jpg zeutec-cereals-1.jpg

Cele

Na każdy problem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Problemy

 • Potrzeba uruchamiania specjalistycznego oprogramowania na komputerze osobistym i podłączania zewnętrznego sprzętu służącego do analizy (potencjalne problemy z konfiguracją, potrzeba instalowania sterowników sprzętowych).
 • Potrzeba podłączania urządzeń wskazujących.
 • Skomplikowane specjalistyczne oprogramowanie.
 • Wiele różnych metod analizy w zależności od rodzaju badanego produktu.
 • Potrzeba porównania wyników poprzednich analiz z ostatnio przeprowadzoną.

Rozwiązania

 • Aplikacja działająca na platformie Raspberry Pi wraz z podłączonym ekranem dotykowym, która umożliwia interakcję ze specjalistycznym sprzętem bezpośrednio z jego poziomu. Nie ma potrzeby podłączania specjalistycznego sprzętu do komputera osobistego co zawsze wymaga dodatkowej konfiguracji.
 • Ekran dotykowy i wbudowana w aplikację klawiatura ekranowa pozwalają obsługiwać oprogramowanie bez potrzeby podłączania myszy czy klawiatury fizycznej.
 • Prosty i intuicyjny interfejs graficzny bazujący na Qt Quick, który pozwala na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcjonalności. Uruchomienie analizy wymaga jedynie kilku kliknięć.
 • Baza danych produktów z przypisaną konfiguracja dzięki czemu można w prosty sposób uruchomić analizę skalibrowaną dla danego przypadku.
 • Baza danych przechowująca wyniki uprzednio wykonanych analiz.

Etapy realizacji

Przygotowanie

Nasz zespół dołączył do już rozwijanego przez klienta projektu. W czasie trwania projektu w prace zaangażowany był zespół programistów C++/Qt. Otrzymaliśmy od klienta egzemplarz urządzenia, które pozwalało na badanie parametrów mąki.

Przygotowanie-4.jpg

Programowanie

Zespół skupiony był na rozwoju oprogramowania na mikrokomputer Raspberry Pi działającym pod kontrolą systemu Linux. Sama aplikacja rozwijana była w językach C++ oraz QML z wykorzystaniem frameworku Qt w wersji 5. Do naszych obowiązków należały:

 • implementacja interfejsu graficznego na ekran dotykowy,
 • integracja interfejsu graficznego ze sterownikami sprzętowymi przygotowanymi przez firmę Zeutec,
 • rozwój wbudowanej bazy danych opartej o silnik MySQL,
 • uzupełnienie dokumentacji technicznej obejmującej,
 • szczegóły implementacji przy pomocy narzędzia Doxygen,
 • model bazy danych przygotowany w oprogramowaniu MySQL Workbench.
Programowanie-2.jpg

Zainteresowały Cię projekty z branży: Systemy wbudowane ?

Chcesz, żebyśmy przygotowali dla Ciebie wycenę projektu? Wystarczy tylko, że klikniesz w

Wycena projektu

Zobacz Realizacje:

Cofnij